Stok Yönetimi Stok Yönetimi
Gerekli hammadde ve diğer araç gerecin elde edildiği an ile ona ihtiyaç duyulan an arasında tampon olma fonksiyonudur. Stok Yönetimi Yaklaşımları
1-İstatistiksel Stok Kontrolü: Belirsiz talep karşısında envanterdeki birimlerin sürekli fiziksel yeterliliğini sağlayacak şekilde geliştirilmiş karar kuralı yönetimlerini içerir.Her envanter için yeniden sipariş verme noktası belirlenir.
2-Malzeme İhtiyaç Planlaması: Nihai ürüne olan talebi karşılamak için gereken tüm malzeme ihtiyaçlarını, ana üretim programına dayalı olarak zaman boyutunda net ihtiyaçlara dönüştüren yöntemleri içerir.