Paketleme Ambalajlama olarak da bilinen paketlemenin, pazarlama ve lojistikteki fonksiyonu olmak üzere iki temel fonksiyonu vardır. Pazarlama açısından paketleme konseptine bakıldığında ürünün teşvik edilmesinde ve reklamında kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Ürünün şekli, ağırlıgı, rengi, müşteriyi etkileyen bilgiler ve ürün hakkındaki bilgileri içerir. Lojistik açısından konuya bakıldığında ise paketleme iki hizmet sunar. Bunlardan ilki ürünün nakliyesi ve depolanması sırasında ürünün dış etkenlerden korunması ve ikincisi ise ürünün depolanması ve taşınması esnasındaki kullanılması gereken işçi ve malzeme maliyetlerini azaltmasıdır. Ambalaj; ürün dizisindeki maddenin veya ürünün içine konulduğu bir kap, sarmalık veya konteynırdır. Ürünün içeriğini ve çevresini koruyan, taşıma ve depolanmasını, satışını, kullanılmasını kolaylaştıran, ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir. Ambalaj üç değişik düzeyde materyalden oluşabilir. Birincil ambalaj; ürünü doğrudan içine alan ilk, asıl, iç ambalajdır. Tüketici ambalajı veya iç ambalaj da denilir. Dökme olarak satılan ürünler, birim ambalajsız olup genelde çuval gibi geniş ambalajlara konulurlar. İkincil ambalaj; birincil ambalajı koruyan ve ürün kullanılacağı zaman atılan materyaldir. Yükleme ya da nakliye ambalajı ise; depolama, taşıma ve tanıtma için gereklidir. Bu perakende ambalajları içeren koli, kutu, karton ve kasadır. Günümüzde ambalajlamanın koruyuculuk, kolaylık, tutundurma, fiyat ayarlama ve anlaşmazlıkları önleme gibi fonksiyonları vardır. Koruyuculuk fonksiyonu ambalajın ürünü, ürün kapını ve kişileri korumasıyla ilgili fonksiyondur. Kolaylık fonksiyonu ise malzemelerin gerek depolarda saklanması sırasındaki kolaylığı gerekse depolardan müsterilere giderken tasıma esnasında sağladığı kolaylıkla ilgilidir. Bir çok firma ürünleri ile ilgili tutundurma kararlarında ambalajlardan yararlanmaktadır. Fiyatlandırma kararlarının alınmasında da ambalaj maliyetleri önemlidir. Ürünler sekli, ağırlıgı, kullanım sekli ve yararlı ömrü gibi bilgiler ambalajlarda yer almaktadır. Bu da üreticilerle tüketiciler arasında anlaşmazlıkların çözülmesi noktasında ambalajların önemini göstermektedir.